Gjysem
Plote
Qendërzuar
Kycur
Mbyll

Albflower

Rr 'Dritan HOXHA' ND 8 HYR 4
+3554234551 +35542222769

Shoqëria tregtare Albflower®, me administrator Z.Sokol TASHI, është një shoqëri nga te paret importuese ne Shqiperi për lulet e prera per buqeta, bimet dekorative në vazo për ambjentet e brendeshme si dhe ato të jashtmet prej 15 vjetesh nga firmat prodhuese dhe shperndarese Hollandeze. Albflower® disponon disa njësi tregetimi në Tiranë. Ajo garanton plotësimin e kërkesave të tregut, ofron asistencë teknike, projekte për arredim te ambjenteve të brendshme dhe gjelberim të ambienteve te jashtme.

Jepni vleresimin tuaj

Shkruani nje koment